Autorska prava

Global Media zadržava autorska prava nad sadržajem na stranici. Zabranjeno je bilo kakvo preuzimanje, kopiranje članaka bez dozvole izdavača.

 

Zloupotreba

Svaka zloupotreba, pokušaji upada i ometanje rada web stranice će shodno logovima na serveru biti prijavljeni nadležnim i odgovornim organima.

 

Komentari

Komentari u Blog i Forum sekciji ne predstavljaju nužno i stav administracije Global Medie. Sva lica su činom ostavljanja komentara odgovorna za iste. Svaka zloupotreba komentara na stranici će biti sankcionisana trajnim ili privremenim uklanjanjem odgovornih lica.

 

Garancija i podrška

U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva klijenta, a ukoliko se ustanovi da je prouzrokovano našom nepažnjom, u periodu najkasnije do 20 dana, GM će izvršiti prepravku bez naknade.

 

Odgovornost

Global Media nije odgovorna:

  • za linkove koji vode trećim licima nad kojim nema kontrolu ili je šteta prouzrokovana zbog nepažnje trećih lica.
  • za dodatke u vašem pretraživaču koji nisu vlasništvo GM projekta

Samim činom posjete ovoj web stranici prihvatate iznad navedena pravila. Zadržavamo pravo ukloniti svaku smetnju a koja se protivi zakonu.